Voor SpeedSecure.nl heeft u Adobe's Flash speler nodig

Disclaimer Speed Secure

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van de onderstaande punten en hiermee instemt.

Uitsluiting aansprakelijkheid:
  • De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat onvolkomenheden of onjuistheden voorkomen. Speed Secure wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Speed Secure behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.
  • Speed Secure biedt geen garantie voor de foutloze werking of ononderbroken functioneren van deze site. Speed Secure aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door online verzending van informatie door Speed Secure of van gegevens door gebruikers van deze website.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze site. Speed Secure aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor toegankelijkheid en inhoud van die sites. 
Speed Secure behoudt het recht voor om iedere link of een bepaald programma op enig moment te beëindigen.
Intellectuele eigendomsrechten:

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van deze website berusten bij Speed Secure of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, te verkopen of in licentie te geven aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Speed Secure. Ook is het niet toegestaan om zonder vooraf verkregen toestemming van Speed Secure een verwijzing of hyperlink naar deze website op te nemen.

Virussen:

Speed Secure garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.